Jak sparaliżować ruch na skrzyżowaniu? Przepisy kodeksu drogowego mówią, „kierującemu pojazdem zabrania się: wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy”, niestety kierowcy bardzo często ignorują ten przepis co jest bardzo…

Powered by WPeMatico